Tóm tắt về Git-Flow

tác giả bài viết Daniel Kummer

Phân nhánh tự động với công cụ git-flow của Vincent Driessen

các bản dịch khác: English - Castellano - Brazilian Portugues - 繁體中文(Traditional Chinese) - 简体中文(Simplified Chinese) - 日本語 - Türkçe - 한국어(Korean) - Français - Italiano - Nederlands - Русский (Russian) - Deutsch (German) - Català (Catalan) - Română (Romanian) - Ελληνικά (Greek) - Українська (Ukrainian) - Tiếng Việt (Vietnamese) - Polski - العربية - فارسی - Azərbaycanca (Azerbaijani) Bahasa Indonesia

git-flow là gì?

git-flow là một tiện ích mở rộng của git, giúp các thao tác trên repository (kho mã nguồn) trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn dựa trên mô hình phân nhánh của Vincent Driessen. xem chi tết ở đây

★ ★ ★

Bài tóm tắt nãy sẽ cho bạn biết các thao tác sử dụng cơ bản và sự hiệu quả của git-flow.

★ ★ ★

Một vài lời khuyên

★ ★ ★

Cài đặt

★ ★ ★

macOS

Homebrew
$ brew install git-flow-avh
Macports
$ port install git-flow-avh

Linux

$ apt-get install git-flow

Windows (Cygwin)

$ wget -q -O - --no-check-certificate https://raw.github.com/petervanderdoes/gitflow-avh/develop/contrib/gitflow-installer.sh install stable | bash

Bạn cần wget và util-linux để cài đặt git-flow.

Xem chi tiết về cách cài đặt git-flow ở trang sau: git-flow wiki.

install git-flow

Bắt đầu nào

Git flow cần phải được khởi tạo để có thể tùy chỉnh các cài đặt của dự án của bạn.

★ ★ ★

Khởi tạo

Sau khi di chuyển tới thư mục dự án, chạy lệnh sau để khởi tạo git-flow.

git flow init

Bạn sẽ cần trả lời một số câu hỏi cho việc thiết lập git-flow sau câu lệnh khởi tạo. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các giá trị [mặc định].

Làm việc với các chức năng

★ ★ ★

Bắt đầu quá trình phát triển một chức năng mới

Để phát triển chức năng mới bạn nên bắt đầu từ nhánh phát triển 'develop'. Ví dụ với chức năng MYFEATURE:

git flow feature start MYFEATURE

Lệnh này sẽ tạo ra một nhánh mới từ nhánh 'develop' và tự động chuyển sang nhánh mới này.

Kết thúc quá trình phát triển một chức năng

Điều này xảy ra sau khi bạn đã phát triển xong một chức năng (ví dụ phía trên là MYFEATURE), lệnh kết thúc quá trình phát triển chức năng sẽ tự động thực hiện các thao tác:

  • Gộp nhánh (merge branch) chức năng (MYFEATURE) vào nhánh 'develop'
  • Xoá nhánh chức năng (MYFEATURE)
  • Chuyển sang (checkout) nhánh 'develop'
git flow feature finish MYFEATURE

Đẩy mã nguồn của chức năng lên máy chủ

Khi bạn làm việc với những người khác trên cùng một chức năng, bạn sẽ cần đẩy (push) phần mã nguồn của bạn cho chức năng đó lên máy chủ (remote) để những người khác có thể kéo về (pull) được.

git flow feature publish MYFEATURE

Kéo mã nguồn của chức năng xuống máy bạn

Khi bạn cần kéo (pull) mã nguồn của chức năng về để phát triển tiếp sau khi nó đã được cập nhập bởi những thành viên khác (và họ đã đẩy nó lên máy chủ).

git flow feature pull REMOTE_NAME MYFEATURE

Tạo một bản phát hành

★ ★ ★

Bắt đầu một phát hành mới

Để bắt đầu một phát hành mới, sử dụng lệnh release của git flow.

Lệnh này sẽ tạo ra nhánh 'release' từ nhánh 'develop'.

git flow release start RELEASE [BASE]

Tùy chọn [BASE] cho phép commit được một giá trị hash sha-1. Trường hợp không chỉ định tùy chọn này thì HEAD sẽ được sử dụng.

★ ★ ★

Để công bố phần code 'release' của mình cho các thành viên khác, ta có thể làm tương tự như với công bố tính năng bằng lệnh sau:

git flow release publish RELEASE

(Bạn có thể theo dấu remote 'release' bằng lệnh
git flow release track RELEASE )

Kết thúc release

Kết thúc release là một bước lớn trong chiến lược phân nhánh git. Nó thực hiện các việc sau:

  • Merge nhánh 'release' vào nhánh 'master'
  • Gắn tag ở nhánh 'master' dành cho bản release
  • Merge lại nhánh 'release' vào nhánh 'develop'
  • Xóa bỏ nhánh 'release'
git flow release finish RELEASE

Sửa đổi nóng - hotfix

★ ★ ★

Bắt đầu hotfix

Giống như các lệnh khác của git flow, hotfix bắt đầu với:

git flow hotfix start VERSION [BASENAME]

Tham số VERSION ở đây chỉ định tên của phiên bản release hotfix này. Còn tham số tùy chọn basename sẽ chỉ định tên nhánh cơ bản thay cho hotfix thay vì nhánh 'master'

Kết thúc hotfix

Kết thúc hotfix sẽ merge lại nội dung thay đổi vào nhánh 'develop' và 'master'. Ở nhánh 'master' sẽ được gắn tag là phiên bản của hotfix.

git flow hotfix finish VERSION

Các lệnh

git-flow commands

Lưu ý

★ ★ ★

★ ★ ★

comments powered by Disqus