Apie git-flow

sukurta Daniel Kummer

efektyvus šakojimas naudojant git-flow, autorius Vincent Driessen

vertimai: English - Castellano - Brazilian Portugues - 繁體中文(Traditional Chinese) - 简体中文(Simplified Chinese) - 日本語 - Türkçe - 한국어(Korean) - Français - Italiano - Nederlands - Русский (Russian) - Deutsch (German) - Català (Catalan) - Română (Romanian) - Ελληνικά (Greek) - Українська (Ukrainian) - Tiếng Việt (Vietnamese) - Polski - فارسی - Lietuviškai (Lithuanian) Bahasa Indonesia

Apie

git-flow yra git plėtinių rinkinys, kuris įgalina aukšto lygio repozitorijos operacijas pagal Vincent Driessen šakojimosi modelį. daugiau

★ ★ ★

Ši paruoštukė parodo pagrindinį git-flow operacijų panaudojimą ir efektą

★ ★ ★

Bendri patarimai

★ ★ ★

Nustatymas

★ ★ ★

macOS

Homebrew
$ brew install git-flow
Macports
$ port install git-flow

Linux

$ apt-get install git-flow

Windows (Cygwin)

$ wget -q -O - --no-check-certificate https://github.com/nvie/gitflow/raw/develop/contrib/gitflow-installer.sh | bash

Jums reikia wget ir util-linux, kad įdiegtumėte git-flow.

Detalesnė git flow įdiegimo instaliacija yra pasiekiama git flow wiki puslapyje.

install git-flow

Pradžia

Git flow turi būti inicializuotas, kad būtų galima tinkinti jūsų projektą.

★ ★ ★

Inicializacija

Norint pradėti naudoti git-flow by esančioje git repozitorijoje:

git flow init

Jums reikės turėti atsakymus į kelis klausimus, susijusius su jūsų šakų pavadinimais.
Rekomenduojama naudoti numatytąsias reikšmes.

Ypatybės

★ ★ ★

Pradėti naują ypatybę

Naujų ypatybių kūrimas prasideda nuo 'develop' šakos.

Pradėkite kurti naują ypatybę su komanda

git flow feature start MYFEATURE

Ši komanda sukuria naujos ypatybės šaką pagal 'develop' ir pasikeičia į ją

Užbaigti ypatybę

Užbaigti ypatybės kūrimą. Šis veiksmas atlieka tai:

  • Sujungia MYFEATURE į 'develop'
  • Pašalina ypatybės šaką
  • Grįžta atgal į 'develop' šaką
git flow feature finish MYFEATURE

Publikuoti ypatybę

Ar kuriate ypatybę komandoje?
Publikuokite ypatybę į nuotolinį serverį, jog jį galėtų pasiekti kiti naudotojai.

git flow feature publish MYFEATURE

Publikuotos ypatybės gavimas

Gauti kito naudotojo publikuotą ypatybę.

git flow feature pull origin MYFEATURE

Galite sekti ypatybę kilmėje naudodami git flow feature track MYFEATURE

Atlikti išleidimą

★ ★ ★

Pradėti išleidimą

Norint pradėti išledimą, naudokite git glow release komandą. Ji sukuria išleidimo šaką pagal 'develop' šaką.

git flow release start RELEASE [BASE]

Galite pasirinktinai nurodyti [BASE] komito sha-1 hash'ą, nuo kurio norite pradėti. Komitas privalo būti 'develop' šakoje.

★ ★ ★

Yra išmintinga publikuoti išleidimo šaką po to, kai leista daryti išleidimo komitus kitiems naudotojams. Tai daroma panašiai kaip ir su ypatybės išleidimu:

git flow release publish RELEASE

(Galite sekti nuotolinį išleidimą su
git flow release track RELEASE komanda)

Užbaigti išleidimą

Išleidimo užbaigimas yra vienas iš didelių žingsnių git šakojime. Jis atlieka kelis veiksmus:

  • Sujungia išleidimo šaką atgal į 'master'
  • Pažymi išleidimą kartu su gairės vardu
  • Atgal-sujungia išleidimą su 'develop'
  • Pašalina išledimo šaką
git flow release finish RELEASE

Nepamirškite persiųsti gaires su git push --tags

Pataisymai

★ ★ ★

git flow hotfix start

Kaip ir kitos git flow komandos, pataisymas yra pradedamas su

git flow hotfix start VERSION [BASENAME]

Versijos argumentas čia žymi naują pataisymo išleidimo pavadinimą. Pasirinktinai dar galite nurodyti pagrindinį vardą nuo kurio pradėti.

Užbaigti pataisymą

Užbaigiant pataisymą jis yra sujungiamas atgal į develop ir master šakas. Taip pat master sujungimas yra pažymimas su pataisymo versija.

git flow hotfix finish VERSION

Komandos

git-flow commands

Pastabos

★ ★ ★

★ ★ ★

komantarus tvarko Disqus